Informatyka Śledcza

Informatyka Śledcza to przede wszystkim, ale nie tylko:

  • kompleksowy audyt bezpieczeństwa danej sprawy
  • fachowa diagnostyka zagrożenia (szybkie reagowanie i wdrażanie potrzebnych procedur)
  • odzyskiwanie danych z telefonów, komputerów i innych nośników informatycznych
  • pełne sprawozdanie z wykonanych czynności
  • korzystanie z certyfikowanego i zaawansowanego sprzętu i programów do odzyskiwania danych
  • każda sprawa jest indywidualnie i profesjonalnie jest rozwiązywana.

Kontakt

0 602 263 233

Plac Zwycięstwa 2 D,
pok. 22
90-312 Łódź