Oferta

Sprawy rodzinne

Zbieranie materiałów informacyjnych, doradzanie w przypadku rozwodu, wywiad środowiskowy

więcej…

Sprawy karne

Zbieranie materiałów dowodowych, kontrola działalności organów ścigania


WIĘCEJ…

Sprawy z zakresu stosunku pracy

Sprawdzanie wiarygodności osób prywatnych i firm

WIĘCEJ…

Poszukiwanie osób i mienia

Pomoc w poszukiwaniach, wykorzystanie odpowiednich technik

więcej…

Informatyka śledcza

Przywracanie straconych danych z różnego rodzaju nośników

Więcej…

Ślady biologiczne w tym: Pobieranie materiału do badań na ojcostwo

Także w niekonwencjonalny sposób

Więcej…


Zapobieganie inwigilacji

Wykrywanie podsłuchów w budynkach, samochodach itp.

Więcej…

Wariograf

Badanie tzw. wykrywaczem kłamstw

Więcej…