Poszukiwanie osób i mienia

Działania z zakresu poszukiwania osób i mienia:

  • poszukiwanie osób tak w sprawach karnych jak i cywilnych
  • poszukiwanie mienia ruchomego i nieruchomości w Polsce.
  • poszukiwanie mienia i osób znajdujących się w Europie jak i poza nią
  • ustalanie lub potwierdzanie tożsamości
  • odzyskiwanie mienia po kradzieży
  • eskortowanie osób lub mienia na całym świecie
  • profesjonalne śledzenie mienia i osób
  • porada i pomoc w każdej sprawie dotyczącej osób i mienia

Kontakt

0 602 263 233

Plac Zwycięstwa 2 D,
pok. 22
90-312 Łódź