Sprawy karne

Sprawy karne:

  • poszukiwanie świadków do toczących się postępowań
  • kradzieże w domu i zakładzie pracy
  • poszukiwanie zaginionego mienia będącym wynikiem czynu zabronionego
  • prostowanie niezgodnych z faktami śledztw prowadzonych przez organy ścigania
  • szukanie kontr-dowodów na pomówienia
  • szukanie wszelkich dowodów mogących pomoc w każdym postępowaniu
  • darmowa porada w niemalże każdej sprawie karnej.
  • w razie potrzeby – ochrona naszych klientów

Kontakt

0 602 263 233

Plac Zwycięstwa 2 D,
pok. 22
90-312 Łódź