Sprawy z zakresu stosunku pracy

Sprawy w tej tematyce obejmują takie czynności jak:

  • sprawdzanie pracownika na zwolnieniu.
  • sprawdzanie lojalności pracownika
  • udowodnienie mobbingu lub zachowań niewłaściwych pracodawcy
  • sprawdzenie rzetelności pracy w terenie
  • sprawdzenie zachowań zabronionych w czasie pracy
  • alkohol lub narkotyki w czasie pracy?
  • zdobywanie i dokumentowanie dowodów do Sądów Pracy
  • pomoc w każdej sprawie dotyczącej aktualnej lub przyszłej pracy

Kontakt

0 602 263 233

Plac Zwycięstwa 2 D,
pok. 22
90-312 Łódź