Zapobieganie Inwigilacji

W ramach usług z tej kategorii zapewniamy:

  • kompleksowy audyt bezpieczeństwa danej sprawy
  • fachowa diagnostyka zagrożenia (szybkie reagowanie i wdrażanie potrzebnych procedur)
  • współpraca z profesjonalną ekipą doświadczonych pracowników służb specjalnych dysponujących najnowszym sprzętem
  • natychmiastowa reakcja na znalezione dowody nielegalnej inwigilacji, pomoc w zgłoszeniu do organów ścigania
  • pełne sprawozdanie z wykonanych czynności
  • każda sprawa jest indywidualnie i profesjonalnie jest rozwiązywana.

Kontakt

0 602 263 233

Plac Zwycięstwa 2 D,
pok. 22
90-312 Łódź